Månadsmöte: Anders Abrahamsson

Anders Abrahamsson brukar locka publik, och så även den här gången då han höll i ett av våra månadesmöten.  Han visade oss den film han gjort om Brändaholm, som inte lämnade någon ohänförd! På Sveriges Radio finns en artikel om det hela.