Bli medlem

Om du vill bli medlem så kom gärna till ett av våra medlemsmöten. I Karlskrona Fotoklubb är du varmt välkommen på ett möte för att se hur vi har det utan att du behöver vara medlem. Skulle du efter mötet känna att Karlskrona Fotoklubb är klubben för dig så kan du ta kontakt med styrelsen styrelsen@karlskronafotoklubb.org  och uppge namn och e-post adress.

Medlemsavgiftern är förnärvarande 325kr/år. För medlemmar under 20 år, är medlemsavgiften 150kr/år. Man kan även lösa Familjemedlemskap för 450:- kravet är då att familjemedlemmarna bor på samma adress. Klubbens bankgiro konto är 5468 – 8825, det går också bra att Swisha på 123 678 13 97.