Om klubben

Om Karlskrona Fotoklubb

Det var mitt under andra världskriget som vår klubb bildades. Datum för första sammanträdet var den 16 november 1944 och klubben var öppen för “fotointresserade personer i Karlskrona med omnejd”.
Initiativtagaren var folkskollärare Karl Erik Sundström, vilken enhälligt utsågs till ordförande för dagens förhandlingar. Till sekreterare valdes en löjtnant H I Eneroth.

Den första styrelsen var en s.k. interimsstyrelse. Till nästa styrelsemöte skulle bl a lokaifrågan utredas och mycket mer beslöts inte detta första möte, utom förstås nästa möte till den 6 december och då skulle man konstituera sig. Och givetvis blev klubbens namn: Karlskrona Fotoklubb.
Civilingenjör A Lundh höll ett med bilder ett föredrag över “Fotograferingen som yrke och hobby.” Och det är det som klubben fortfarande har som mål, nämligen fotografering som hobby.
På nästa sammanträde tog man beslut om att ansluta sig till Fotografiska Föreningens i Stockholm Förmedlingstjänst. Man förmedlade då film, fotografier och annat i den vägen.
Årsavgiften sattes till kronor 10:-. Men redan då hade man en lägre avgift för skolungdom, nämligen 7:50.

Karlskrona Fotoklubb idag

Vi är ca 40 medlemmar i varierande åldrar. Målet med verksamheten är att utveckla vårt eget intresse för foto i alla dess former samt försöka sprida detsamma i vidare cirklar. Karlskrona Fotoklubb vill att alla ska känna sig lika delaktiga i klubben oavsett bakgrund, gammal som ung, erfaren fotograf eller nybörjare, analogt eller digitalt. Alla samsas vi under Karlskrona Fotoklubbs tak.