Kvällsfotorunda på ”staun”

Den 13 oktober var vi ute och fotade i Karlskrona under några timmar på kvällen. Vi var två grupper, några av oss gick till Stumholmen.200

Flygplanshangaren på Stumholmen, byggd 1915-16 för sjöflygplan.

 

201

En del av fasaden på nya ubåtsmuseet.