Hotellfotografering Aston

I början av februari blev vi inbjudna till hotellfotografering på Hotell Aston i Karlskrona och i samband med det även en tävling om bästa bidraget (som sedan blev två tävlingar) Personalen valde ut Camilla Granströms bidrag och i den publika Facebookomröstningen så valdes Timo Pistools bidrag och bägge van frukostar på hotellet. Grattis till bra bilder av alla! Kul med uppdrag!