Ekbacken i höstskrud

Den 23 Oktober var vi ett gäng som  träffades , fotade och fikade i Ekbacken.

Ekebacken är ett naturreservatsom ligger i Lyckeby.

Reservatet är skyddat sedan 1969 och omfattar 14 hektar.

Området är en gammal ekhage som betats sedan lång tid.

I denna småkuperade hagmark står grova gamla ekar med vida kronor.

Sedan århundraden har Ekebacken varit samlingsplats för befolkningen i östra Blekinge.

Det finns även fornminnen i form av en så kallad domarring
i områdets södra del.