Bli medlem

Om du vill bli medlem så kom gärna till ett av våra medlemsmöten. I Karlskrona Fotoklubb är du varmt välkommen på ett möte för att se hur vi har det utan att du behöver vara medlem. Skulle du efter mötet känna att Karlskrona Fotoklubb är klubben för dig så kan du ta kontakt med klubbens kassör Camilla Granström direkt på mötet eller senare via mail camillaxgranstrom@gmail.com. Du kan också betala in direkt på klubbens bankgiro 5468 – 8825.

Medlemsavgiftern är förnärvarande 275kr/år. För medlemmar under 20 år, är medlemsavgiften 150kr/år.

Det går även att nå oss via mail: styrelsen@karlskronafotoklubb.org