Månadsmöte: Stefan Bernbo


Stefan Bernbo är ett namn de flesta känner till, han är nämligen sällsynt skicklig på HDR-foto. Den 9 oktober tillägnades ett helt månadsmöte åt hans otroliga bilder från sin resa till USA.