Workshop: Studiofotografering

Det var många medlemmar som trotsade vädrets makter och tog sig till klubblokalen för att lära sig mer om studiofotografering. Micke hade en kortare föreläsning om hur man kan använda studioblixtarna i klubblokalen följt av förevisning med olika exempel. Sedan fick de som ville omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken på en ganska frivillig modell. Förhoppningsvis kommer fler medlemmar att efter kvällen vilja pröva och öva studiofotografering i vår klubblokal. Efter sedvanligt kaffe med bulle pälsade nöjda medlemmar på sig sina ytterkläder och begav sig hemåt i snöstormen.