Temakväll: Gatufoto


Efter att Joakim Johansson släppte en guide om gatufoto (som ni hittar här) så har han varit välomtalad. I november bjöds han in till Karlskrona fotoklubb för att hålla i en temakväll om gatufoto, och han var så uppskattad att han var tillbaka igen bara ett par månader senare för att hålla i en till temakväll! Den här gången lämnade han medlemmarna med fyra stycken utmaningar: hitta ett bra ställe och vänta ut en händelse, hitta en upprepning, ta en bild som bygger på komposition och slutligen, att ta en bild där mycket händer. Joakim kommer tillbaka i maj för att se hur vi lyckats med utmaningarna. Alla som vill tar med sig sina bilder så blir det bilddiskussion.