Kungsholms fort

Den 17 juli var klubben på en guidad tur till Kungsholms fort

”Kungsholms fort är en militär befästning i Blekinge skärgård som idag tillhör den svenska flottan. Kungsholms fort är idag världens äldsta kontinuerligt befästa ingmilitäranläggn, då den har varit bemannad ända sedan 1600-talet.”

Källa för kursiv text: Wikipedia

”Kungsholms fort som i dag är en del av världsarvet, är ett av de två fort som började byggas 1680, på var sin sida av Aspösund. Planen för Karlskronas befästande gjordes av riksgeneralkvartermästaren Erik Dahlberg och enligt hans förslag skulle en femstjärnig bastionfästning byggas. Stora vallar och murar skulle omge ön, som från början utgjordes av tre holmar.”

Ursprungskälla för kursiv text: Fortifikationsverket