Brömsehus borg 29/5

Den 29/5 hade vi en fotovandring genom ett historiskt landskap runt Brömseshus borg.
Idag syns bara platån som borgen fanns på och spår av vallgraven runt borgen. När man står uppe på platån ser man ut över Kalmar Sund
.
När man kommer in till Bröms och fredsstenen finns även en gammal kvarn.
Historien om Brömsehus:
Brömsehus borg var en försvarsborg vid den dansk-svenska gränsån Brömsbäck. Den ligger i Kristianopel socken. Finns även en liten å som blev en del av vallgraven
Fästningen var högre belägen än terrängen i övrigt och omgärdad av pålverk och vallgrav.
Brömsehus byggdes troligen av den danske kungen Valdmar Atterdag under 1361-1365 och omtalas första gången i ett fredsfördrag mellan honom och hertigarna av Mecklenburg 1366.
Brömsehus var en viktig fästning för danskarna som härifrån haft uppsikt mot Kalmar sund och dess sjötrafik.
Brömsehus erövrades och brändes under Engelbrektsfejden 1436 av svenskarna med Nils Stensson (Natt och Dag) som härförare.
Sten Kristiernsson (Oxenstierna) lät 1505 befästa holmen som svensk gränsbefästning, men den torde ha övergetts kort därefter.
Vid mitten av 1700-talet fanns ännu rester av en 30 gånger 30 alnar stor byggnad. Under 1800-talet fanns en igenrasad källare med synliga trappsteg kvar, men av den syns numera inte längre någonting.
Idag består landskapet av betsmark. en del åkrar och kulturlandskap.’