Bildutställning – teori

Årets första möte handlade om vad man bör tänka på när man ska ställa ut bilder. Det var Gunnar Eriksson som höll i det, och han tog upp allt från urval av bilder till hur man hänger upp ramarna. Det viktigaste tipset, och det som aldrig kan poängteras nog, är att man ska vara ute i god tid. Efteråt så fikade vi och sedan visade Anders Abrahamsson en film om en dragspelsstämma.