Makrofoto 14/11

Makrofoto med Helen Nilsson. En spännande värld många missar. I trädgården hittas modellerna som mer eller mindre frivilligt ställer upp. En fotograf som kan få håret att resa sig på åskådaren.

 

Vi fick även höra ett kort utdrag från Carolinas intervju på radio Blekinge

Lena Sjögren Höe 10/10

Lena Sjögren Höe visar upp på klubben hur man tar sina bilder till en högre nivå. Alla hennes bilder var fotograferade och beskurna med mobilen och utskrivna på canvas. Intresset var stort bland deltagarna och nya idéer diskuterades.

Lag och rätt inom foto 12/9

Juridik är inget lätt område. Juridiken styr hur och vad man får fotografera.
Sen styr den även vad man får lov att göra med det tagna fotot.
En intressant diskussionskväll där vi till och med glömde bort kaffet.
Det finns mycket åsikter och situationer där folk tror sig veta vad som gäller.
Sammanfattningsvis kan man ändock säga, ut och fotografera.
Begränsningarna ligger sällan i vad du får fotografera, utan hur du använder fotot.
Lite länkar för er som är intresserade och vill läsa mer.
Bilden är en skärmdump från http://www.bigfoto.se där man kommer med lite dubbla budskap.

Kungsholms fort

Den 17 juli var klubben på en guidad tur till Kungsholms fort

“Kungsholms fort är en militär befästning i Blekinge skärgård som idag tillhör den svenska flottan. Kungsholms fort är idag världens äldsta kontinuerligt befästa ingmilitäranläggn, då den har varit bemannad ända sedan 1600-talet.”

Källa för kursiv text: Wikipedia

“Kungsholms fort som i dag är en del av världsarvet, är ett av de två fort som började byggas 1680, på var sin sida av Aspösund. Planen för Karlskronas befästande gjordes av riksgeneralkvartermästaren Erik Dahlberg och enligt hans förslag skulle en femstjärnig bastionfästning byggas. Stora vallar och murar skulle omge ön, som från början utgjordes av tre holmar.”

Ursprungskälla för kursiv text: Fortifikationsverket

 

Avslutning inför sommaren.

Fotografering och grillning är bra kombination! Finfin kväll på Hajvar, Almö. Vi fick också besök av kluriga filurer!

“Almö är ett naturreservat i Ronneby kommun Blekinge län

Området är naturskyddat sedan 1987 och är 889 hektar stort. Det är beläget sydöst om Ronneby, 4 km söder om  Förkärla kyrka och består av östra delen av Almö samt närliggande holmar och skär med vattenområde. Almö udde har sedan 1961 varit avsatt som naturpark.

Naturreservatets norra del domineras av hagmarker med stora ekar och lummiga lövskogar. Söderut övergår området i mer öppet landskap med hedar, hällmarker och strandängar. I området finns ett rikt fågelliv och vattenområdena är viktiga uppehållsplatser för rastande och övervintrande sjöfåglar.

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.”

Ursprungskälla för kursiv text: Wikipedia, Länstyrelsen.