Kvällsfotografering

Den 11 mars var det dags för kvällsfotografering. Kvällen inleddes med en kort träff i klubbloken för lite tips och vad man ska tänka på när man fotograferar i skymning och i mörker. Efter att olika grupper vandrat omkring i Karlskrona  så möttes vi på Stumholmen där kvällen avslutades.

 

Workshop: Studiofotografering

Det var många medlemmar som trotsade vädrets makter och tog sig till klubblokalen för att lära sig mer om studiofotografering. Micke hade en kortare föreläsning om hur man kan använda studioblixtarna i klubblokalen följt av förevisning med olika exempel. Sedan fick de som ville omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken på en ganska frivillig modell. Förhoppningsvis kommer fler medlemmar att efter kvällen vilja pröva och öva studiofotografering i vår klubblokal. Efter sedvanligt kaffe med bulle pälsade nöjda medlemmar på sig sina ytterkläder och begav sig hemåt i snöstormen.

Bildutställning – teori

Årets första möte handlade om vad man bör tänka på när man ska ställa ut bilder. Det var Gunnar Eriksson som höll i det, och han tog upp allt från urval av bilder till hur man hänger upp ramarna. Det viktigaste tipset, och det som aldrig kan poängteras nog, är att man ska vara ute i god tid. Efteråt så fikade vi och sedan visade Anders Abrahamsson en film om en dragspelsstämma.