Ordförande:

Carolina Hansson

Telefon: 0709-189189

ordforande@karlskronaofotoklubb.org

……………………………………………

Kassör:

Bo Lindberg

Telefon: –

kassor@karlskronafotoklubb.org

……………………………………………

Sekreterare:

Jim Gustavsson

Telefon: –

sekreterare@karlskronafotoklubb.org

……………………………………………

Ledamot:

Anders Ekenberg

Telefon: 0708-459178

……………………………………………

Ledamot:

Camilla Granström

Telefon:

……………………………………………

Ledamot:

Annette Zälle

Telefon:

……………………………………………

Webbmaster:

Anders Ekenberg

Carolina Risberg Hansson

……………………………………………