Styrelsen

Karlskrona Fotoklubbs styrelse, verksamhetsåret 2018:

Ordförande:

Stefan Bresgen

Telefon: 0706-997244

……………………………………………

Kassör:

Camilla Granström

Telefon: 0700-28 88 98

camillaxgranstrom@gmail.com

……………………………………………

Sekreterare:

Håkan Nilsson

……………………………………………

Ledamot:

Anders Ekenberg

Telefon: 0708-459178

……………………………………………

Ledamot:

Carolina Risberg Hansson

Telefon: 0709-189189

carolina.r.hansson@gmail.com

……………………………………………

Ledamot:

Bo Lindberg

……………………………………………

Webbmaster:

Anders Ekenberg

Carolina Risberg Hansson

……………………………………………