Avslutning inför sommaren.

Fotografering och grillning är bra kombination! Finfin kväll på Hajvar, Almö. Vi fick också besök av kluriga filurer!

”Almö är ett naturreservat i Ronneby kommun Blekinge län

Området är naturskyddat sedan 1987 och är 889 hektar stort. Det är beläget sydöst om Ronneby, 4 km söder om  Förkärla kyrka och består av östra delen av Almö samt närliggande holmar och skär med vattenområde. Almö udde har sedan 1961 varit avsatt som naturpark.

Naturreservatets norra del domineras av hagmarker med stora ekar och lummiga lövskogar. Söderut övergår området i mer öppet landskap med hedar, hällmarker och strandängar. I området finns ett rikt fågelliv och vattenområdena är viktiga uppehållsplatser för rastande och övervintrande sjöfåglar.

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.”

Ursprungskälla för kursiv text: Wikipedia, Länstyrelsen.

Våren i bilder

Den 9 maj träffads i klubblokalen och hade bildvisning med tema vårbilder.

Anders Abrahamsson premiärvisade också sin nya film om SAAB renoveraren som även har varit ett reportage i BLT.

Lightroom 11/4

11/4 var det dags för en liten genomkörare i Lightroom med Magnus Nilsson.

Magnus började med att visa ett par olika sätt att lägga in och kategorisera bilderna från kameran och in i Lightroom tex. via Adobe Bridge.

Han visade även hur man enkelt satte ihop ett panorama med Lightrooms automatiska sammanfogningsfunktion.

Foto: Magnus Nilsson
Foto: Magnus Nilsson

Via samma funktion kan man även sammanfoga flera olika exponeringar till HDR-bilder.

Foto: Magnus Nilsson
Foto: Magnus Nilsson

Det är givetvis en smaksak hur och hur mycket man använder funktionerna i de olika programmen. Magnus förklarade att han själv mest sätter vitbalans och beskär i Lightroom för att sedan göra större delen i Photoshop.

Han avslutade med att visa hur man gör slutfinishen i Photoshop – efter att ha gjort grovjobbet med retusch i Lightroom.

Foto: Magnus Nilsson
Foto: Magnus Nilsson