Kommande styrelsemöten

2017

 

21 november, 19:00

Plats: Klubblokalen

 

19 december 2017, 19:00

Plats: Klubblokalen

 

Avklarade möten

24 januari, 19:00

Plats: Klubblokalen

21 februari, 19:00

Plats: Klubblokalen

21  mars, 19:00

Plats: Klubblokalen

18 april 2017, 19:00

Plats: Klubblokalen

16 maj, 19:00

Plats: Klubblokalen

20 juni 2017, 19:00

Plats: Klubblokalen

18 juli 2017, 19:00

Plats: Klubblokalen

15 augusti, 19:00

Plats: Klubblokalen

19 september 2017, 19:00

Plats: Klubblokalen

17 oktober, 19:00

Plats: Klubblokalen